onderhou deur BlueTek

+27 (18) 297 0164 verkope@spel.co.za

Wat kan die Speltoetser nie doen nie?

Uiteraard kan die Speltoetser nie die taak van ’n taalversorger oorneem nie. Let dus daarop dat die Speltoetser nie die volgende tipes foute kan herken of korrigeer nie:

  • Grammatikafoute: as jy foutiewelik mees interessantste i.p.v. interessantste skryf, of as jy die tweede nie in ’n sin vergeet, soos “Sy eet nie pap”.
  • Betekenisfoute: as jy lei in plaas van ly skryf, of as jy bomme i.p.v. bome skryf, of as jy ’n korrek gespelde woord verkeerdelik in ’n sin gebruik (byvoorbeeld “Sy sit op drie stoel”).
  • Los- en vasskryf van woorde: as jy byvoorbeeld vergaderings prosedure in plaas van vergaderingsprosedure skryf, of tuinedienste in plaas van tuindienste, maar ook as jy mooistemans in plaas van mooiste mans skryf.
  • Denkfoute: as jy woorde soos rekenaarheid of tafelvensterstoel skep.