onderhou deur BlueTek

+27 (18) 297 0164 verkope@spel.co.za

Tuis

Afrikaanse Speltoetser

Afrikaanse Speltoetser, -Grammatikatoetser, -Tesourus en -Woordafbreker

Moeg gesukkel met spelfoute en grammatika?

Afrikaanse SkryfGoed, ontwikkel deur CTexT® (NWU), is ʼn versameling van vier skryfhulpmiddels vir Microsoft® Office:

Vir beter spelling

Afrikaanse Speltoetser: As die enigste sogenaamde tweedegenerasie-speltoetser vir Afrikaans, is hierdie tans die mees gevorderde Afrikaanse skryfhulpmiddel.

Vir beter taalgebruik

Afrikaanse Grammatikatoetser: Die eerste Afrikaanse skryfhulpmiddel wat kan evalueer of die taalgebruik in ʼn teks aan sekere konvensies en reëls van die taal voldoen.

 

Vir beter woordkeuse

Afrikaanse Tesourus: Kikker skryfwerk op met sinonieme vir bykans 80 000 woorde. Die Tesourus vergemaklik die opsoek van woorde en herken verwante woorde.

Vir beter bladuitleg

Afrikaanse Woordafbreker: Hierdie nuttige hulpmiddel, gebaseer op uitgebreide navorsing, help met die afbreek van woorde op die regte plek aan die einde van ʼn reël.

Lees meer

 

Speltoetsers vir Suid-Afrikaanse tale

 

‘n Versameling van nege speltoetsers en woordafbrekers vir die volgende Suid-Afrikaanse tale: isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sesotho sa Leboa, Setswana, Siswati, Tshivenḓa en Xitsonga.