onderhou deur BlueTek

+27 (18) 297 0164 verkope@spel.co.za

Wat kan die Grammatikatoetser doen?

’n Grammatikatoetser is ’n hulpmiddel en kan nooit die kreatiwiteit, aanvoeling en kennis van ’n mens vervang nie. Die vermoë van die Grammatikatoetser is dus beperk.

Hierdie Grammatikatoetser beskik onder andere oor die volgende vermoëns:

Ten opsigte van grammatika:

 • Attributiewe -e (soos Dis ’n lelik boom.)
 • Bywoordelike Voornaamwoorde (soos Ek weet niks van dit nie.)
 • Deelsgenitiewe -s (soos Ek loer om die hoek, maar sien niks vreemd nie.)
 • Leestekens: Hooflettergebruik (soos Sy doen. elke middag ballet.)
 • Leestekens: Komma tussen Hulpwerkwoorde (soos Terwyl jy weg was_ was hy hartseer.)
 • Los-/Vasskryf: Hulle-konstruksie (soos My Oom hulle was gister hier.)
 • Los-/Vasskryf: Intensiewe Vorm (soos Die spier wit kat is mooi.)
 • Los-/Vasskryf: Reduplikasie (soos Hy het die wedstryd lag lag gewen!)
 • Los-/Vasskryf: Valensiemorfeem (soos Dit was ’n fakulteits besluit.)
 • Naamwoord-telwoordkongruensie (soos Die drie man stap langs die pad.)
 • Neweskikkende Voegwoorde (soos En my vriend kom ook saam.)
 • Ontkenning (soos Hy gaan werk toe nie.)
 • Straatname: Nommer (soos Waar is 10 Reguitstraat?)
 • Straatname: Syfer in Straatnaam (soos Ry na 13de laan.)
 • Trappe van Vergelyking (soos Dit is die mees mooiste ding wat ek nog ooit gesien het.)
 • Vaste Uitdrukkings (soos ter spyte van.)
 • Verlede Tyd: Werkwoord (soos Ek het gister die vreemdste sensasie geërvaar!)
 • Voorsetselgebruik (soos Ek sit die blompot op bo-op die tafel.)
 • Woorde wat dikwels verwar word (soos My ouers gaan deur Europa rys.)

Ten opsigte van styl:

 • Aanstootlike Woorde (soos Eskimo.)
 • Anglisismes (soos Hy trap vinnig die brieke.)
 • Datums (soos 2011-28-02.)
 • Enklitiese Vorme (soos Hy’t dit al weer gedoen!)
 • Getalle: Formaat (soos 1,954,000.)
 • Informele Uitdrukkings (soos Hy het ’n bike vir sy verjaarsdag gekry.)
 • Leestekens: Aandagstreep (soos Ek het die dief – die een wat my televisie probeer steel het – oor die kop geslaan.)
 • Leestekens: Aanhef (soos Beste Pieter,)
 • Leestekens: Ellips (soos Dit is nou ’n gemors….)
 • Leestekens: Komma na Tussenwerpsel (soos Mapstieks_ jy het groot geword!)
 • Leestekens: Koppelteken (soos Ma–hulle is vanoggend dorp toe.)
 • Leestekens: Oormatige Gebruik (soos Het jy gehoor…?!?!)
 • Leestekens: Slot (soos Groete,)
 • Spasiegebruik: Ekstra Spasies (soos Die seuntjie soek _sy speelgoedkarretjie.)
 • Spasiegebruik: Konsekwentheid (Jan ry oor die gras.__Die tuinier word kwaad._Hy vra vir Jan om dit nie weer te doen nie.)
 • Wisselvorme (soos Sjina en China wat in dieselfde dokument gebruik word.)