onderhou deur BlueTek

+27 (18) 297 0164 verkope@spel.co.za

Toetsing van bestaande tekste

As jy ’n bestaande teks met ’n vorige/ander Afrikaanse skryfhulpmiddel gekontroleer het, word daardie inligting in die dokument gestoor. Om die teks met die nuwe skryfhulpmiddel te toets, moet jy eers die taal as English (U.K.) instel en dit daarna na Afrikaans terugverander.

Een voorbeeld hiervan is die template wat deur besighede gebruik word. Hierdie template behou die inligting aangaande die vorige skryfhulpmiddel, wat veroorsaak dat die nuwe skryfhulpmiddel aanvanklik nie daarop werk nie.

Stel dit soos volg reg:

Druk CtrlA om die hele dokument te verlig, en dubbelklik op die taal heel onder op die nutsbalk (wat tipies op hierdie stadium nog op English (U.K.) gestel is), en verander dit na Afrikaans.

Dit mag gebeur dat die skryfhulpmiddel nie dadelik aktief is wanneer jy aan ’n nuwe dokument begin werk nie en dat foute in die eerste reël nie dadelik onderstreep word nie. Sodra jy die eerste keer Enter druk, behoort die skryfhulpmiddel egter haar werk te begin doen en die foute uit te wys.