Amptelike Verspreider

Klik hier om die Spel-webtuiste binne te gaan /
Click here to enter the Spel-website

 

http://www.speltoetser.co.za/ - Betaal slegs R285 om Afrikaanse SkryfGoed 4 af te laai. Dit is die enigste versameling van vier Afrikaanse skryfhulpmiddels vir Microsoft® Office! Sien ook die reeks speltoetsers vir ander Suid-Afrikaanse tale.

Pay only R285 to download Afrikaanse SkryfGoed 4. It is the only collection of four Afrikaans proofing tools for Microsoft® Office! Also see the range of spelling checkers for other South African languages.
 

Kopiereg: 2013 BlueTek Computers CC. Alle regte voorbehou.

http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans_Language http://en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans Ontwerp
http://af.wikipedia.org/wiki/Afrikaans